Regulamin

Regulamin


§ 1 Postanowienia ogólne i informacje o sprzedawcy

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki składania zamówień na personalizowane rękodzieło mojego autorstwa poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na blogu https://moje-papierowe-love.blogspot.com/, drogą mailową: papierowelovesiechnice@gmail.com, telefonicznie: 783821347 oraz poprzez wiadomości wysyłane na profilach: Facebook (https://www.facebook.com/papierowelovesiechnice/) oraz Instagram (https://www.instagram.com/mojepapierowelove/), które prowadzone są przez

Katarzynę Rajczakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Papierowe Love - sklep papierniczy i pracownia rękodzieła Katarzyna Rajczakowska z siedzibą w Siechnicach, ul. Osiedlowa 25/17, 55-011 Siechnice, o numerze NIP 612-173-87-13, REGON 380949126 zwanego dalej Papierowe Love - sklep papierniczy i pracownia rękodzieła.


W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru poprzez złożenie zamówienia przez formularz kontaktowy, drogą mailową oraz poprzez wiadomość wysłaną na profilach: Facebook i Instagram nazywamy "Klientem" lub "Użytkownikiem".

Zakup towarów poprzez sposoby określone powyżej może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.

Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.


§ 2 Ochrona danych osobowych


Informujemy Państwa, że dane osobowe naszych Klientów podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów.
Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest Papierowe Love - sklep papierniczy i pracownia rękodzieła Katarzyna Rajczakowska.
Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
Informujemy Państwa, że dane podawane celem realizacji zamówienia nie są przechowywane dłużej niż do momentu realizacji zamówienia na co składa się opłacenie zamówienia, wysyłkę zamówienia do Klienta oraz odczekanie na zgłoszenie ewentualnej reklamacji. Gdy zamówienie zostanie zrealizowane, podane przez Państwa dane są usunięte poprzez skasowanie wiadomości niezależnie od sposobu/kanału, którym zamówienie zostało złożone.
Szczegółowe informacje na temat Polityki Prywatności znajdziecie państwo TUTAJ.

§ 3 Oferowany towar i cena


Wszelkie informacje dotyczące projektów prezentowanych przez stronę internetową www.moje-papierowe-love.blogspot.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie przykładową prezentacją wykonywanego przeze mnie rękodzieła. Ceny danego rękodzieła omawiane sa indywidualnie, ponieważ ich wysokość wiąże się z rodzajem rękodzieła, skomplikowaniem jego wykonania, itd. Ramy cenowe znajdują się w cenniku TUTAJ.

§ 4 Przebieg transakcji


Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia przez Klienta

-przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://moje-papierowe-love.blogspot.com/
-drogą mailową: papierowelovesiechnice@gmail.com
-telefonicznie: 783821347

-przez wiadomość wysłaną na profilu Papierowe Love - sklep papierniczy i pracownia rękodzieła na Facebook'u: https://www.facebook.com/papierowelovesiechnice/-przez wiadomość wysłaną na profilu Papierowe Love - sklep papierniczy i pracownia rękodzieła na Instagramie: 

https://www.instagram.com/mojepapierowelove/


-osobiście w siedzibie firmy,

następnie wypełnienie przesłanego formularza i akceptacja nadesłanych projektów.

Klient w momencie złożenia zamówienia otrzymuje formularz do wypełnienia oraz załącznik z tekstami do wyboru. Wypełniając formularz klient zgadza się na podanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zwłaszcza zamówienia na odległość. Brak tych danych uniemożliwi wykonanie usługi.

Papierowe Love - sklep papierniczy i pracownia rękodzieła zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku przelewu bankowego) przystępujemy do realizacji zamówienia. Czas realizacji zależny jest od ilości zamówionego towaru i wynosi od 3 do 14 dni roboczych.
Towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Koszt wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.

Wraz z towarem wydawany jest paragon. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować.

§ 5 Formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:

- przelewem bankowym (przedpłata) na konto 32 1950 0001 2006 0068 7176 0002
- gotówką lub karta płatniczą w siedzibie firmy.


§6 Procedura reklamacyjna


W przypadku otrzymania towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego Klient musi poinformować Papierowe Love - sklep papierniczy i pracownia rękodzieła drogą e-mail, przez formularz kontaktowy, przez profile na Facebook lub Instagram, telefonicznie w zależności od tego w jaki sposób zamówienie zostało złożone w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przesyłki. Po tym czasie reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. Ponadto w przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki Klient musi posiadać protokół szkody.

W odpowiedzi na zgłoszenie (do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia) ustalamy z Państwem szczegóły dotyczące zwrotu wadliwego towaru. Dopiero wtedy Klient odsyła zamówienie na swój koszt, który w późniejszym etapie reklamacji - jeśli zostanie uznana - zostanie zwrócony Klientowi. Przesyłki na nasz koszt lub za pobraniem nie będą odbierane, a koszty z tym związane pokryje kupujący.

W chwili uznania reklamacji do 14 dni roboczych produkt zostanie odesłany do Klienta w stanie prawidłowym, w jakim został zamówiony podczas składania zamówienia. Wraz z odesłanym towarem zostaną zwrócone koszty, jakie poniósł klient w chwili odsyłania wadliwego zamówienia.

Klient ma prawo zwrotu towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy kupna, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawarcia umowy kupna/sprzedaży na odległość. Prawo zwrotu nie dotyczy towarów wykonanych na indywidualne zamówienia (towar został oznaczony /zadrukowany według wskazówek kupującego).

Zwrotu należy dokonać na adres pracowni na swój koszt. Przesyłki wysłane na nasz koszt lub za pobraniem nie będą odbierane, a koszty z tym związane pokryje kupujący. Zwracany towar należy odesłać w stanie niezmienionym od otrzymanego (w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony, kompletny i nieużywany), odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy kupna. W przypadku niespełnienia wszystkich powyższych wymogów zwrot nie zostanie przyjęty i zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

W przypadku uznania zwrotu Klient otrzyma kwotę równą wartości zamówionego towaru.

Zwroty uszkodzone podczas przesyłki uznajemy jako zwrot uszkodzonego towaru i nie będą uznawane. Wówczas Klient musi ubiegać się o odszkodowanie do firmy dostarczającej paczkę.

§ 7 Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.